Strona główna

Wyjazdy
 »  górskie
    → Polska
    → Słowacja
•  Mała Fatra
•  Wielka Fatra
•  Góry Choczańskie
•  Dolina Prosiecka
i okolice Komjatnej
        → Czechy


Mała Fatra
20 - 24 IX 2006
Wielka Fatra
28 IV - 2 V 2007
Góry Choczańskie
30 IV - 3 V 2010
Dolina Prosiecka i okolice Komjatnej
1 - 2 III 2014