You are currently viewing Ustroń Tajlandia 13.04.2019

Ustroń Tajlandia 13.04.2019

                          WYSTAWA  FOTOGRAFII
                       „Tajlandia – Królestwo Złotego Buddy”
                      Muzeum im. Jana Jarockiego w Ustroniu.

W dniu 13 kwietnia 2019 roku miał miejsce wernisaż wystawy poprzedzony prelekcją autorską.
Obecnych było ok. 50 osób, mieszkańców Ustronia, a także goście
z Pszczyny i Bielska Białej, specjalnie przybyli  na wystawę  oraz kuracjusze z różnych stron Polski, przebywający w sanatorium.
Spotkanie zaszczycił, co szczególnie było dla mnie miłe Pan Roman Macura, znany podróżnik z Ustronia.

Przy poczęstunku zapewnionym przez Dyrekcję Muzeum odbyło się wiele ciekawych rozmów o podróżach.

Dziękuję Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Ustrońskiego za wspaniałą współpracę przy organizacji wystawy i prelekcji !

                                                             Bogusław Kołodziejczyk

Dodaj komentarz