You are currently viewing Stare Babice Dom Kultury 14.07.2020

Stare Babice Dom Kultury 14.07.2020

Paulo Coelho „Pielgrzym” –  Bohater książki wyrusza na pielgrzymkę do Santiago de Compostela legendarną Drogą Mleczną, którą pątnicy podążali juz w średniowieczu. Towarzyszy mu tajemniczy przewodnik, Petrus. Z tej podróży bohater wróci przeświadczony, że to, co niezwykłe, znajduje się na „drodze zwykłych ludzi”.

 

 Prezentacja – „Zachwycająca Portugalia z Sanktuarium w Fatimie i Santiago de Compostela” – śladami Jana Pawła II i Paulo Coelho.

Camino de Santiago

W pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwo miało trzy święte szlaki pielgrzymkowe, zapewniające wiele błogosławieństw i odpustów każdemu, kto przemierzy jeden z nich.
Pierwszy wiódł do Grobu Świętego Piotra w Rzymie.
Symbolem tej drogi był krzyż, a pielgrzymów podążających do Rzymu zwano romeros.
Drugi prowadził do Grobu Chrystusa w Jerozolimie w Ziemi
Świętej i jego symbolem były palmy, a pielgrzymów podążających do Jerozolimy zwano palmeros.
Trzeci święty szlak pielgrzymkowy zwany Camino de Santiago, to Droga Świętego Jakuba wiodąca do Santiago de Compostela na końcu Europy i na końcu znanego wówczas
świata.
Legenda głosi, że Święty Jakub i Maryja Dziewica szli tędy po śmierci Jezusa uciekając z Jerozolimy.
Po drodze głosili Słowo Boże i nawracali ludzi na chrześcijaństwo. Tych pielgrzymów zwano jacobitas.

Święty Jakub prowadził działalność misyjną wśród Celtów zamieszkujących Półwysep Iberyjski.
W 44 roku zginął śmiercią męczeńską w Jerozolimie. Jego ciało przeniesiono do Galicji. W czasie prześladowań chrześcijan jego grób w III w. został porzucony. W 813 roku szczątki apostoła odnaleziono dzięki deszczowi gwiazd spadających w nocy na wzgórze.
Odkryto kamienny grobowiec męczennika i na tym miejscu zbudowano kościół.

Nazwa Compostela pochodzi z łacińskiego i znaczy „pole gwiazd”.
Do Santiago de Compostela podążali w Średniowieczu Karol Wielki, Franciszek z Asyżu, Izabela Kastylijska, królowa Hiszpanii i wielu innych.
Wiek XIV, to złoty wiek tego Szlaku, co roku przemierzało tę drogę około miliona pielgrzymów z całej Europy.
W wiekach późniejszych Droga Jakuba popadła stopniowo w zapomnienie.
Dopiero Jan Paweł II swoimi pielgrzymkami i Paulo Coehlo w książce „Pielgrzym” przypomnieli
i znowu rozsławili ten Szlak i pielgrzymi wrócili na Camino i do Santiago de Compostela.
W 1982 roku papież Jan Paweł II ogłosił w Santiago Akt Europejski – apel o przywróceniu znaczenia Santiago de Compostela dla Europy i nowych pokoleń. Apel papieża spotkał się z szerokim odzewem.
Rada Europy uznała Drogę Świętego Jakuba za szlak o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kontynentu i w 1986 roku rozpoczęto rekonstrukcję Szlaku.
W 1993 roku Drogę Świętego Jakuba wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Najważniejsze Szlaki Jakubowe:
1. Camino Francés,
długość 750- 800 km., nazywane często Camino Real.
Saint-Jean-Pied de Port, Pampeluna, Burgos, Leon,
Santiago de Compostela.

2. Camino Mozarabe / Via de la Plata,
długość ok. 1000- 1100 km. Via de la Plata lub Ruta
de la Plata to droga pątnicza z Sevilli. Wciąż mało
uczęszczana przez pielgrzymów, trudna i odludna,
lecz dzięki swej niezwykłej urodzie uwielbiana przez
wielu z nich. Ścieżki kamienne.

3. Camino Portuguese, krótki szlak na terenie Portugalii.

4. Via Regia – długość ok. 3.500 km.
Wilno, Lwów, Kraków, Wrocław, Kolonia, Akwizgran,
Paryż, Pampeluna, Santiago de Compostela.

5. Camino del Norte – Irun, Bilbao, Santander, Gijon,
Aviles, Santiago de Compostela. Polacy przechodzą ok. 800 km więcej niż inni pielgrzymi.
Szlaki Jakubowe w Polsce liczą już ok. 6 tys. km. i żeby dotrzeć z Polski do Santiago de Compostela potrzeba 3 – 4 miesięcy. Via Regia pielgrzymował Marek Kamiński, nasz podróżnik i przeszedł „Camino” z Kaliningradu do Santiago przez 119 dni. Atrybuty św. Jakuba i pielgrzymów: laska, kapelusz, bukłak na wodę i muszla. Wszystkie Szlaki Jakubowe prowadzące do Santiago de Compostela oznaczone są właśnie muszlą św. Jakuba.
Obecnie na Szlaku Świętego Jakuba spotkamy pielgrzymów, wędrowców i turystów z całego świata.

Dla wszystkich pozostaje wyjątkowy !
Bogusław Kołodziejczyk

 

Fatima

Fatima to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych na
świecie. Objawienia Matki Boskiej Wszystko zaczęło się pewnej pogodnej niedzieli 13 maja 1917
roku. Trójce pastuszków Łucji, Hiacyncie oraz Franciszkowi ukazała się świetlista postać
– „Pani jaśniejszej niż słońce”, która prosiła pastuszków o modlitwy i obecność w tym miejscu przez 5 miesięcy, każdego 13-tego dnia miesiąca.
Po latach na miejscu dawnej łąki powstał olbrzymi plac z pięknym Sanktuarium przyciągającym pielgrzymów z całego świata.
Bazylika Fatimska, to ważne miejsce dla pielgrzymów, gdyż znajdują się tu groby Franciszka i Hiacynty, których beatyfikował Św. Jan Paweł II, a do grona świętych wyniósł ich
papież Franciszek w setną rocznicę objawień 13 maja 2017 roku.

Tajemnice Fatimskie
Pierwsza tajemnica fatimska ukazuje wizję piekła, do którego
idą dusze grzeszników, ogień i demony, ból i strach.

Druga tajemnica fatimska przepowiadała wybuch i
nieszczęścia II wojny światowej, głód na świecie,
prześladowanie kościoła i znieważenie papieża oraz
nawrócenie się Rosji i czas pokoju dla świata.

Trzecia tajemnica fatimska „przeznaczona tylko dla samych
papieży” długo nie ujawniana, dopiero papież Jan Paweł II
ujawnił ją publicznie w 2000 roku – mówiła o białym kapłanie
ginącym od kul z broni palnej.
Papież Jan Paweł II był bardzo związany z Fatimą i Przesłaniem
Matki Bożej. Wraz z wyborem na Stolicę Piotrową rozpoczął
swoją fatimską drogę.

U początku swojego pontyfikatu zaledwie na parę tygodni
przed zamachem na swoje życie podjął decyzję o beatyfikacji
fatimskich dzieci: Franciszka i Hiacynty. (2 kwietnia 1981 r.)
W czasie zamachu na Pl.Świętego Piotra 13 maja 1981 r. Papież po ludzku bezbronny, nie był jednak sam.

Po zamachu powiedział:
„Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 roku”
Ali Agca strzelał i dwie kule ugodziły papieża. Papież wielokrotnie powtarzał : ”czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę”
13 maja 1982 r. po cudownym ozdrowieniu Pielgrzymka Ojca Świętego do Fatimy i podziękowanie Matce Bożej za ocalenie. Tak, jak Jan Paweł II, tak wielu innych pielgrzymów udaje się każdego dnia do Fatimy ze swoimi prośbami do Matki Boskiej.

Bogusław Kołodziejczyk

Dodaj komentarz